UZŅĒMUMA RALLIJA NOTEIKUMI

“Uzņēmumu rallijs” (turpmāk tekstā – Spēle) ir biznesa žurnāla “Kapitāls” (turpmāk tekstā – Organizators) organizēts auto orientēšanās pasākums, kas pulcē visdažādāko jomu uzņēmumus, lai, veselīgas konkurences mudināti, tie sacenstos rallija maršrutā un biznesa vidē iedibinātu jaunu, ilgtspējīgu sadarbību. Spēles dalībniekiem jāievēro Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumi (turpmāk – CSN) un šī Nolikuma prasības, kā arī jāievēro sacensību rīkotāju un policijas darbinieku likumīgās prasības.

1. Reģistrācijas process un dalības maksa

1.1. Komanda-ekipāža jāpiereģistrē, aizpildot pieteikuma veidlapu. Komandā ir 2-7 cilvēki (dalībnieki).

1.1.1. Pasākuma noteikumi atļauj reģistrēt papildus ekipāžas dalībniekus, ja automašīna aprīkota ar nepieciešamo drošības jostu skaitu. Par katru ekstra dalībnieku tiek piemērota papildus maksa (Tautas grupā 20 eiro + PVN, Biznesa grupā 35 eiro + PVN). Papildus dalībnieki un to vārdi jānorāda reģistrācijas formas sadaļā PIEZĪMES.

1.2. Transporta līdzekļa vadītājam jābūt pilngadīgai personai, kurai ir tiesības vadīt komandas transportlīdzekli.

1.3. Reģistrācija spēlei jāveic UZŅĒMUMU RALLIJA mājaslapā (www.uznemumurallijs.lv) līdz 2019. gada 8.septembrim.

1.4. Spēlē var piedalīties tikai tie uzņēmumi, kas tai ir reģistrējušies. Vienai reģistrētai KOMANDA jāatrodās vienā automašīnā.

1.5. Reģistrējot komandu, jānorāda tās nosaukums, dalībnieku vārdi, uzvārdi, e-pasti un tālruņi.

1.6. Lai piedalītos spēlē, komandai nepieciešama oficiālā Uzņēmumu rallija uzlīme, kas uzlīmēta uz blakussēdētāja puses augšējā stūra auto priekšējā vējstikla, kuru bez maksas var saņemt pa pastu.

1.7. Datu korekcijas ir iespējams veikt, informējot par tām Organizatoru e-pastā kapitals@kapitals.lv līdz 2019. gada 8. septembrim (ieskaitot), pēc šī datuma nekādas korekcijas komandās nevar veikt.

1.8. Komandas dalības maksa ir 149.00 EUR + PVN 21% Tautas grupa, 199.00 EUR + PVN 21% Biznesa grupa.

1.9. Dalības maksa Tautas grupā iekļauj: reģistrācijas sistēmas nodrošinājumu, spēles sagatavošanu, izveidi, programmēšanu, tehnisko vadīšanu, rezultātu apkopošanu, pirmo medicīnisko palīdzību sacensību finiša vietā, tehnisko nodrošinājumu finišā, vakara izklaides daļu, suvenīrus un citus organizatoriskos izdevumus.

1.10. Dalības maksa Biznesa grupā iekļauj: reģistrācijas sistēmas nodrošinājumu, spēles sagatavošanu, izveidi, programmēšanu, tehnisko vadīšanu, rezultātu apkopošanu, siltas pusdienas, īpašo rallija kokteili, rezervētu galdiņu vakara daļā, žurnāla “Kapitāls” digitālo versiju 10 mēnešiem uzņēmumam, pirmo medicīnisko palīdzību sacensību finiša vietā, tehnisko nodrošinājumu finišā, vakara izklaides daļu, suvenīrus un citus organizatoriskos izdevumus.

1.11. Komandas diskvalifikācijas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

1.12. Par izstāšanos no spēles komandai jāpaziņo Organizatoram rakstiski uz e-pasta adresi kapitals@kapitals.lv. vai zvanot +371 27267222

2. Atteikuma tiesības

2.1. Dalībniekiem nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, jo spēle ir izklaides pakalpojums, kas tiek piedāvāts noteiktā dienā.

3. Uzņēmumu rallija organizācija un mērķis

3.1. Spēli organizē SIA “Jaunais kapitāls”, reģ. nr. 40103884003, kapitals@kapitals.lv, tel.nr. +37127267222.

3.2. Spēles mērķis ir izaicināt, vienot un motivēt Latvijas veiksmīgākos uzņēmumus veselīgai sacensībai savā starpā un veiksmīgam kopdarbam komandā, kā arī attīstīt tūrismu reģionos un popularizēt aktīvu dzīvesveidu.

4. Spēles noteikumi

4.1. Spēle norisinās 2019. gada 13. septembrī no 11.00 līdz 17.00.

4.2. Pēc spēles beigu laika komandai jānokļūst finišā no 17.00 līdz 18.30, citādi komanda tiek diskvalificēta.

4.3. Spēles laikā katras komandas dalībnieka rīcībā ir jābūt viedtālrunim, ar ko iespējams uzņemt fotogrāfijas, kam ir mobilais internets un GPS sekošanas iespēja.

4.4. Lai varētu piedalīties spēlē, katram komandas dalībniekam nepieciešama Uzņēmumu rallija lietotne, kura darbosies ar operētājsistēmu Android (5.0. un jaunākas versijas) un ar operētājsistēmu iOS (10.0 un jaunākas versijas).

4.5. Spēles laikā visiem dalībniekiem kategoriski aizliegts lietot vai būt alkohola, narkotisko, psihotropo u.tml. vielu ietekmē.

4.6. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, mantu un dzīvību. Katrs dalībnieks ir atbildīgs, lai paša un/vai komandas biedru izvēlētais maršruts un/vai rīcība atbilstu visas komandas spējām.

4.7. Dalībnieks atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas vai prasības pret Organizatoru un/vai citiem dalībniekiem par spēles laikā gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu veselībai vai mantai un jebkādiem zaudējumiem.

4.8. Dalībniekam ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt zaudējumus, kas attiecīgā dalībnieka rīcības rezultātā radušies Organizatoram, citiem dalībniekiem un/vai trešajām personām.

5. Organizators

5.1. Uzņemas atbildību par Uzņēmumu rallija Noteikumu izstrādāšanu, Spēles aplikācijas izveidi un uzdevumu sagatavošanu, kā arī par pārējo sacensību organizāciju un veic visas pārējās darbības, kas saistītas ar sacensību realizācijas procesu.

5.2. Uzņemas visa nepieciešamā ekipējuma transportēšanu un uzstādīšanu pasākuma norises vietās.

5.3. Organizators rīko dalībniekiem paredzētu vakara pasākumu.

5.4. Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, spēles uzdevumos.

5.5. Organizators neuzņemas atbildību par sliktu mobilā operatora zonas pārklājumu un ierīču tehnisko piemērotību spēles laikā.

6. Pasākuma dalībnieki

6.1. Uzņēmumu rallijam var reģistrēties personas, kas sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu, bet būt par auto vadītāju drīkst tikai tas dalībnieks, kuram ir atbilstošās kategorijas transporta līdzekļa vadītāja apliecība. Katra komanda personīgi uzņemas atbildību par nepieciešamo dokumentu klātesamību atbilstoši CSN.

6.2. Dalībnieku komandā reģistrēto personu skaits – 2-7.

6.3. Organizatori patur tiesības noteikt maksimālo komandu skaitu.

6.4. Reģistrējoties Uzņēmumu rallijam, dalībnieki piešķir Organizatoram tiesības apstrādāt komandu datus, rediģēt, pārlūkot un nodot komandu datus trešajām personām.

7. Spēles norise un uzdevumi

7.1. Sākoties spēlei, Uzņēmumu rallija lietotnē tiek atklāta karte, kurā atzīmētas uzdevumu vietas.

7.2. Komandai jācenšas ne tikai apmeklēt pēc iespējas vairāk vietu, bet arī pašai jāveido maršruts, pa kuru tā pārvietosies.

7.3. Komanda spēlē, braucot ar automašīnu un veidojot sevis izvēlētu maršrutu, lai iegūtu pēc iespējas vairāk punktu.

7.4. Katrā kartē atzīmētajā vietā ir jāveic kāds uzdevums. Par paveiktu uzdevumu komandai tiek piešķirti punkti.

8. GPS sekošana

8.1. Lai varētu veikt uzdevumus, vienam komandas dalībniekam visu spēles laiku līdz pat nokļūšanai finišā jābūt ieslēgtai GPS sekošanai. GPS sekošanu vienlaikus var ieslēgt tikai 1 komandas dalībnieks.

GPS sekošana nepieciešama, lai varētu noteikt, vai komanda bijusi uzdevuma vietā, un sekot līdzi ātruma pārkāpumiem.

8.3. Komanda spēles laikā nedrīkst sadalīties. Pārslēgt GPS sekošanu no vienas ierīces uz otru drīkst, komandai esot vienuviet, citādi tas tiek klasificēts kā pārkāpums, par kuru komanda saņems brīdinājumu un pēc tam diskvalifikāciju.

8.4. Ja GPS sekošana ilgstoši nav ieslēgta, komanda saņem brīdinājumu. Ja pēc brīdinājuma GPS sekošana netiek ieslēgta, komanda tiek diskvalificēta.

8.5. Situācijas, kurās ir ieteicama GPS sekošanas pārslēgšana – vājš tīkla pārklājums vai zems baterijas uzlādes līmenis.

9. Spēles vieta un laiks

9.1. Spēle norisinās 2019. gada 13. septembrī.

9.2. Dalībniekiem nav vienotas starta vietas. Katra komanda drīkst startēt no savas individuāli izvēlētas vietas.

9.3. Uzdevumi un karte ar vietām tiek atklāta plkst. 11.00, kas ir Uzņēmumu rallija starta laiks visām komandām neatkarīgi no atrašanās vietas.

9.4. Komandas pašas plāno savu maršrutu. Galvenais spēles mērķis ir, ievērojot CSN, savākt pēc iespējas vairāk punktu.

9.5. Uzdevumus aplikācijā var veikt no 11.00 līdz 17.00. Spēle beidzas plkst. 17.00. Pēc plkst. 17.00 atbildes uz uzdevumiem iesniegt vairs nav iespējams.

9.6. Kad spēlei atvēlētais laiks būs beidzies, spēles kartē parādīsies finiša vieta. Uzņēmumu rallija finiša vieta būs TC “Akropole” autostāvvieta F.

9.7. Komandai jāierodas finišā TC “Akropole” no plkst. 17.00 līdz 18.30, pretējā gadījumā komanda tiek diskvalificēta.


10. Transports

10.1. Uzņēmumu rallijā var piedalīties ar jebkuras markas un modeļa vieglo pasažieru automašīnu, pasažieru mikroautobusu vai motociklu, kas atbilst CSN un CSDD prasībām.

10.2. Automašīnām ir jābūt derīgam CSDD izdotiem tehniskās apskates (TA) dokumentam.

10.3. Automašīnai jābūt līdz pasākuma beigām derīgai automašīnas OCTA apdrošināšanas polisei.

10.4. Automašīnai jābūt nokomplektētai atbilstoši CSN prasībām (aptieciņa, avārijas apstāšanās zīme, ugunsdzēšamais aparāts, rezerves riepa). Visam jābūt stingri nostiprinātam savās vietās.

10.5. Dalībnieki paši uzņemas atbildību par visu nepieciešamo automašīnas dokumentācijas klātesamību un tās atbilstību CSN un citiem noteikumiem Uzņēmumu rallija norises laikā.

10.6. Dalībnieki uzņemas atbildību par savas automašīnas nokomplektēšanu atbilstoši CSN un citiem noteikumiem Uzņēmumu rallija norises laikā.

11. Dalībnieku ievērībai

11.1. Spēles aplikāciju reģistrētie dalībnieki varēs lejupielādēt, sākot ar 6. septembri.

11.2. Komandas uzdevumu atbildes spēles aplikācijā varēs iesniegt tikai no plkst. 11.00 līdz 17.00. Pēc plkst. 17.00 atbildes iesniegt vairs nevar un spēle būs noslēgusies.

11.3. Spēle notiek tikai elektroniski, izmantojot viedtālruņus.

11.4. Spēles apraksts pieejams mājaslapā www.uznemumurallijs.lv.

11.5. Komandas dalīšanās nav pieļaujama. Dalīšanās gadījumā komanda tiek diskvalificēta.

11.6. Ātruma kontrole: katrai komandai tiek fiksēti ātruma pārkāpumi. Tie tiek izsekoti ar GPS Google ātrumu pārkāpumu kartes palīdzību. Par pirmo ātruma pārkāpumu komanda saņem brīdinājumu, par otro – 20 soda punktus, kas tiek atņemti no komandas kopējā spēlē iegūtā punktu skaita, par trešo pārkāpumu komanda tiek diskvalificēta. Pieļaujamā atkāpe ir 10 km/h robežās, ņemot vērā apdzīšanas manevrus, ja tie nav ilgāki par 30 sekundēm.

11.7. Mobilās ierīces

11.7.1. Komandai vēlams nodrošināties ar rezerves ierīcēm (mobilajiem telefoniem), no kuriem ir pieejama spēle. Ierīcēm jābūt līdzi papildu lādētājiem vai iespējām atjaunot bateriju.

11.7.2. Ja mobilajai ierīcei ir limitēts mobilā interneta datu apjoms, ieteicams sekot līdzi patēriņam, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem ceļā.

11.7.3. Vienam komandas dalībniekam visu spēles laiku jābūt aktivizētai GPS sekošanai lietotnē, lai ar GPS signālu varētu sekot līdzi tam, vai komandas ierodas uzdevuma vietā un vai tās ievēro ceļu satiksmes noteikumus.

11.7.4. Organizators neuzņemas atbildību par sliktu mobilā operatora zonas pārklājumu un ierīču tehnisko piemērotību spēles laikā.

11.8. Rezultātus pēc spēles beigām dalībnieki varēs aplūkot oficiālajā spēles lietotnē Uzņēmumu rallijs.

12. Citi noteikumi

12.1. Šo noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem reģistrētajiem Uzņēmumu rallija dalībniekiem. Reģistrēšanās rallijā tiek uzskatīta kā katra dalībnieka piekrišana šiem noteikumiem. Reģistrējoties un piedaloties Uzņēmumu rallijā, dalībnieks apliecina, ka ir izlasījis spēles noteikumus, saprot tos un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

12.2. Reģistrējoties Uzņēmumu rallijam, dalībnieki apstiprina, ka ir sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, ir izlasījuši spēles noteikumus un piekrīt privātuma politikai.

12.3. Reģistrējoties Uzņēmumu rallijam dalībnieki piešķir organizatoram tiesības izmantot visus foto un video materiālus publicitātes nolūkiem (sociālajos tīklos, reklāmas kapmaņās, pasākuma atsaktos, e-pastu izsūtnēs u.c.). Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Lūdzam informēt pasākuma organizatorus rakstiski uz e-pastu kapitals@kapitals.lv, ja iebilstat par šo video un foto materiālu izmantošanu.

12.4. Organizatoram ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt šos Noteikumus, un šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas lietotnē un www.uznemumurallijs.lv mājaslapā.